Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości?

Wyślij list na adres:

Sanofi-Aventis Sp. z o. o. ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa, Tel: 22 280 00 00

Możesz także wypełnić
formularz internetowy:
Uzupełnij formularz kontaktowy

Działania niepożądane

Aby zgłosić niepożądane działanie leku lub inną informację o bezpieczeństwie stosowania produktu Sanofi - Aventis Sp. z o.o.

zgłoś działanie niepożądane