Model cząsteczki melatoniny zbudowany z kulek

SKŁADNIKI PRODUKTU NOVANOC®

Melatonina

Melatoninum

Wytwarzanie

Melatonina, inaczej określana jako „hormon snu” lub „hormon ciemności” produkowana jest głównie w szyszynce. Jego poziom stężenia w organizmie waha się w zależności od pory dnia (światła) – najwyższe stężenie osiąga między północą a godziną 3 nad ranem. 1

Dodatkowo melatonina wytwarzana jest zależnie od pory roku, ze względu na zmianę długości oświetlenia w różnych sezonach.

Co ciekawe, melatonina wytwarzana jest także w siatkówce, w szpiku oraz przewodzie pokarmowym. Jednak ta wydzielana jest niezależnie od światła.

Melatonina jest powszechna u większości organizmów, występuje nawet w świecie roślin. Powszechność występowania melatoniny w świecie ożywionym sugeruje, że jest to jedna z najstarszych cząsteczek sygnałowych na Ziemi.

Rytm dobowy wydzielania melatoniny pojawia się u człowieka między 6 a 9 tygodniem życia i w pełni wykształca między 21 a 27 tygodniem życia. W największych ilościach melatonina jest wydzielana w dzieciństwie. W okresie dojrzewania następuje spadek jej wydzielania, a następnie utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie do około 45 roku życia. Po tym wieku następuje ponowny wyraźny spadek wydzielania melatoniny i u osób po 60 – 70 roku życia obserwuje się już tylko niewielkie ilości tego hormonu we krwi. 3

Funkcje

Synchronizuje pracę zegara biologicznego z cyklem dobowym – reguluje dobowy cykl snu i czuwania na podstawie impulsów pochodzących z oka, które dalej przesyłane są do mózgu. 2 Fotoreceptory siatkówki oka odbierają zarówno naturalne, jak i sztuczne bodźce świetlne – żarówki, telefony czy telewizory również wpływają na produkcję melatoniny. Układ odbioru światła w oku rejestruje zmiany w intensywności światła i uczestniczy w tzw. niewzrokowych odpowiedziach na światło regulując rytm biologiczny czy odruch zwężania źrenicy. To wszystko odbywa się poprzez melanopsyn – nowo odkryty barwnik wzrokowy. 4 W praktyce oznacza to, że melatonina odpowiada za wysyłanie do mózgu sygnału mówiącego „Hej, już jest ciemno i pora spać”. Zwiększa stężenie GABA i serotoniny, które pełnią rolę neuroprzekaźników promujących sen. 2

Oprócz tego, melatonina spełnia wiele innych funkcji w organizmie, część z nich wciąż pozostaje nieodkryta.

Istnieją dane, które wskazują na to, że ten hormon odgrywa pewną rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej. Badania mówią o korelacji zmian okołodobowych i sezonowych w układzie odpornościowym ze zmianami w wydzielaniu melatoniny.

Niektórzy badacze wykazali funkcję antyoksydacyjną melatoniny i potwierdzili jej rolę w walce z wolnymi rodnikami, szczególnie rodnikami hydroksylowymi (wywołują ponad połowę uszkodzeń powodowanych przez wszystkie wolne rodniki).

Melatonina jest powiązana z procesem starzenia się. Przede wszystkim z wiekiem jej poziom obniża się, a u osób po 60-70 roku życia zanika dobowy rytm jej wydzielania. W związku z mniejszą synchronizacją rytmów, mogą powstawać choroby wieku podeszłego. choroby wieku podeszłego. 3

Zastosowanie

Melatoninę odkryto około 60 lat temu. Na początku XXI w. melatonina pojawiła się w polskich aptekach.

Melatonina na polskim rynku występuje w różnych postaciach – w połączeniu z ziołowymi składnikami, osobno, w tabletkach lub kapsułkach. Sama substancja zalecana jest dla osób, którzy mają problemy z rytmem dobowym np. niewidomi (światło nie jest czynnikiem regulującym melatoninę), pracownicy nocni, osoby podróżujące, które zmieniają strefę czasową w krótkim czasie lub osoby starsze (ze względu na wiek, stężenie melatoniny spada). 3

Na podstawie badań klinicznych, EFSA przyjęła oświadczenia: Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie. Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Ponadto, pomaga w łagodzeniu subiektywnego odczucia zespołu nagłej zmiany strefy czasowej (jet lag). Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 0,5 mg krótko przed pójściem spać pierwszego dnia podróży i przez kolejne kilka dni po przybyciu do celu podróży. 5

Wypróbuj novanoc®

Dobry sen
to lepszy dzień

Jeśli chcesz poprawić jakość snu, ale chcesz uniknąć efekty przezwyczajenia, wypróbuj Novanoc® – suplement diety, którego skład kompleksowo wspiera zdrowy sen.6

Przeczytaj powiązane artykuły

1. Melatonina (melatonin) opis substancji - Indeks Leków MP
2. K. Skwarło-Sońta, P. Majewski, Melatonina, wielofunkcyjna cząsteczka sygnałowa w organizmie ssaka: miejsca biosyntezy, funkcje, mechanizmy działania, Folia Medica Lodziensia, 2010, 37/1:15-55
3 M. Karasek, Znaczenie kliniczne melatoniny, Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2007, s. 395-398, Zakład Neuroendokrynologii, Katedra Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
4. B. Zawilska, K. Czarnecka, Melanopsyna - nowo odkryty chronobiologiczny receptor światła, Postępy Biologii Komórki, tom 33 2006 nr 2 (229-246)
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
6. W odniesieniu do suplementów diety zawierających melatoninę, dostępnych w aptece w 06/2018. Produkty zostały wybrane na podstawie danych sprzedażowych IMS dostępnych od początku 2018 roku. Analiza składu została sporządzona na podstawie treści zamieszczonych na opakowaniach suplementów